Dotace IROP - Mateřská škola Pyšely

Město Pyšely získalo dotaci na výstavbu a pořízení nového pracoviště Mateřské školy Pyšely, která je zřizována městem Pyšely.

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 14. výzva IROP - infrastruktura pro předškolní vzdělávání - SC 2.4

Název projektu: Mateřská škola Pyšely

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000577

Popis projektu: zařízení předškolního vzdělávání bude mít kapacitu 80 dětí a bude rovněž plně vybaveno pro přijímání dětí mladších 3 let. Zařízení bude zcela bezbariérové. Do objektu bude přesunuto 41 dětí ze stávajících prostor MŠ a současně se uvolní kapacita pro dalších 39 dětí. Z toho jedna třída - 20 dětí je plně uzpůsobena pro pobyt dětí mladších 3 let po dobu delší 8 hodin. 

Cíle projektu: cílem projektu je zvýšení kapacity v podobě rekonstrukce stávajícího objektu v ulici Pražská 326 a jeho adaptace na nové zařízení pro předškolní vzdělávání s kapacitou 80 míst. Navýšení faktické kapacity bude o 39 dětí na 110 dětí celkem. Umístění tohoto objektu je navíc velmi vhodné, neboť se nachází přímo v centru města.

Výsledky projektu: zvýšení kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání, možnost umístění dětí mladších 3 let, umožní příjem i dětí se zdravotním postižením (zařízení bude zcela bezbariérové), zřízení 5 nových pracovních míst pro pedagogický personál zařízení.

Realizace projektu: do 31.8.2018