Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Pyšely
městoPyšely

Revitalizace rybníka na návsi Zaječice 2023

logo

PROJEKT: „Revitalizace návesního rybníka v obci Zaječice“

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Pyšely

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VODOPLAN s.r.o.

DODAVATEL: ZVÁNOVEC a.s.

MÍSTO REALIZACE: p.č. 44 v k.ú. Zaječice

CELKOVÉ náklady: 3 215 174 Kč vč DPH

dotace: 1 822 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 5.9.2023

Cíl akce (projektu): Obnovou rybníka došlo ke zvýšení retenční schopnosti daného území a ke zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny s bezpečným zadrženým maximálního množství vod. Rybník bude dále sloužit jako rezervoár vody pro využití v případě následků sucha.

fotodokumentace

fotodokumentace

 

 

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nevyvezená popelnice? Nesvítí osvětlení?

Pro nevyvezenou nádobu volejte   734 414 777 
(8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. 

Nesvítící osvětlení nahlašte  na 800 101 109. Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

Partneři