Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Pyšely
městoPyšely

Místní akční plán vzdělávání

MAP Benešovlogo
 

Místní akční plán pomáhá zkvalitnit vzdělávání v Posázaví

 

Vzdělávací akce pro pedagogy, ředitele, žáky a rodiče, kavárničky učitelů a vychovatelek, setkávání pedagogů a jejich asistentů, ukázkové hodiny, svépomocnou skupinu zaměřenou na wellbeing i setkání se zástupci zřizovatelů škol nabídne Místní akční plán vzdělávání (MAP) IV v ORP Benešov. Jeho realizace byla zahájena 1. prosince 2023 a potrvá do 31. prosince 2025. Projekt, jehož cílem je zkvalitnit vzdělávání v regionu, realizuje od roku 2014 Posázaví o.p.s. Zapojeno je do něj 29 mateřských, 23 základních škol a dvě základní umělecké školy registrované Ministerstvem školství.

MAP podporuje spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v SO ORP Benešov, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb. Klíčovými tématy v nadcházejícím období budou moderní didaktické formy, digitální, čtenářská a matematická gramotnost, podpora nadaných dětí, pedagogický leadership, wellbeing, učení pro život, rovné příležitosti pro vzdělávání, rozvoj podnikavosti u žáků a rozvoj sociálních a občanských kompetencí.

Z dotazníkového šetření, které se v rámci MAP uskutečnilo v minulém období, mimo jiné vyplynulo, že většina školských zařízení v ORP Benešov je na hranici svých kapacit. Celková naplněnost mateřských škol je 94 procent, u základních škol se pohybuje kolem 90 procent. Další nárůst školou povinných dětí lze očekávat s plánovanou výstavbou v regionu. Obce a města proto hledají způsob, jak tuto situaci řešit. V přeplněných třídách je navíc obtížné zavádět nové metody a trendy výuky a hůř se v nich uplatňuje individuální přístup k žákům.

„Kapacita základních škol v ORP Benešov je 7 834 míst a aktuálně se v nich vzdělává 7 064 žáků. Jsou místa, kde je velký problém s umístěním dětí, například v Benešově,“ řekla koordinátorka MAP Helena Šešinová. Téměř „plno“ hlásí také základní školy v Neveklově, Týnci nad Sázavou, Sázavě nebo Choceradech – naplněnost v nich překročila 96 procent. O poznání horší je situace v mateřských školách – jejich kapacita je 2 607 míst, aktuálně v nich je 2 453 žáků. Stoprocentně je naplněno deset MŠ, v dalších pěti je naplněnost více než 95procentní. Podle koordinátorky MAP Jany Čechové nejsou v současné době finance od státu na výstavbu nových škol v regionu příliš pravděpodobné. Šancí mohou být dostavby a přístavby nynějších školských zařízení. Doporučuje proto, aby školy byly v předstihu na případné investice projektově připraveny. Upozornila také na nutnost koordinace a spolupráce v regionu s ohledem na územní rozvoj. Řešením by mohla být výstavba nové školy v Benešově. Je ale třeba posoudit, jakou by měla mít kapacitu a jestli by se našel dostatečný počet pedagogů pro zajištění výuky. Některá města už se tím zaobírají, například Týnec nad Sázavou; v Divišově zahájí přístavbu školy letos.  

Dalším problémem, které školy v ORP Benešov řeší, je nárůst počtu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami – zatímco v roce 2018 se jich v běžných třídách vzdělávalo 10,7 procenta, v roce 2020 jich bylo už 13,2 procenta. Vedle toho bylo v běžných třídách 5,8 procenta žáků se závažnými poruchami učení a 4,4 procenta se závažnými poruchami chování. „Vzdělávání ve školách je pro pedagogy i samotné děti v tomto aspektu náročnější,“ upozornila Jana Čechová.

MAP je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a cíle vzdělávací politiky na základě místní potřebnosti a naléhavosti. Bližší podrobnosti jsou na webových stránkách projektu https://map.posazavi.com.

Místní akční plán IV v SO ORP Benešov, CZ.02.02.XX/00/23_017/0008156

Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.

Jednou z akcí pořádaných v rámci MAP byla i první ukázková hodina pro učitele, na kterou pozvala své kolegy Vendula Dvořáková ze ZŠ Jiráskova, Benešov. Předvedla jim náslech čtenářské lekce s knihou Staré řecké báje a pověsti. Zdroj: archiv Posázaví o.p.s.

Zdroj: archiv Posázaví o.p.s.Zdroj: archiv Posázaví o.p.s.Zdroj: archiv Posázaví o.p.s.

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nevyvezená popelnice? Nesvítí osvětlení?

Pro nevyvezenou nádobu volejte   734 414 777 
(8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. 

Nesvítící osvětlení nahlašte  na 800 101 109. Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

Partneři