Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

IROP - máme novou školku!

IROP-školka

 

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

IROP - vybavení odborných učeben ZŠ Pyšely

idotace učebny ZŠ Pyšely

 

Projekt "Vybavení odborných učeben ZŠ Pyšely" realizovaný ze 46. výzvy IROP je realizován.

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nevyvezená popelnice?

 

Volejte přímo call centrum Marius Pedersen: 493 647 701 (8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu. Případně email mpricany@mariuspedersen.cz s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. Než zavoláte do call centra, ujistěte se, zda na komunální a bionádobě máte vylepenou známku pro aktuální rok.

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 1. 2022
mírné sněžení 4 °C 1 °C
středa 26. 1. mírné sněžení 3/0 °C

SPOLUPRACUJEME

Ladův kraj

 

POSÁZAVÍ o.p.s.

 

Nesvítí veřejné osvětlení?

Nahlaště poruchu na 800 101 109.

Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

 

 

Obsah

Informace pro žadatele o kácení stromů

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, vyjma některých případů* je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost):

Žádost je oprávněn podat vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

 

Jaké jsou podmínky a postup při řešení žádosti:

Ke kácení stromů je vyjma několika případů* nezbytné povolení. K získání povolení musí být nejdříve podána žádost (vzor žádosti ke stažení na konci dokumentu)

 

* Povolení ke kácení dřevin není třeba v těchto případech:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje:

 

–      pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

–      pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2

–      pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin

–      pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

–      jedná – li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení (jedná se o stromy v havarijním stavu)

–      z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky - musí být oznámeno písemně alespoň 15 dnů předem

(Pozn. Oznámení o kácení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení, vzor oznámení ke stažení na konci dokumentu).

Žádost musí obsahovat:

a)    jméno a adresu žadatele (je vhodné uvést i telefon pro případné doplnění nejasností)

b)    datum narození nebo IČO

c)    označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační plánek

d)    doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům či dřevinám, nelze–li je ověřit v katastru nemovitostí

e)    specifikaci dřevin, které mají být káceny (zejména druh dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojeného porostu dřevin lze uvést výměru kácené plochy  a druhové zastoupení dřevin)

f)      zdůvodnění žádosti

g)    vlastnoruční podpis vlastníka nebo nájemce se souhlasem vlastníka

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:

Řízení je zahájeno na základě podnětu, kterým je žádost vlastníka nebo nájemce pozemku. Datum podání je datem zahájení řízení.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

–      Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 8 a 9), ve znění pozdějších předpisů. 

–      Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. (§ 8), ve znění pozd. předpisů.

–      Vyhláška č. 189/2013 S., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jaké jsou související předpisy:

–      Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů

 

Kácení mimolesních dřevin je povoleno v době vegetačního klidu od. 1. 11. do 31.3.

 

Žádost o povolení kácení ke stažení PDF a WORD

Oznámení o kácení ke stažení PDF a WORD