Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

Kalendář

 

Nevyvezená popelnice - co dělat?

Volejte přímo call centrum Maris Pedersen: 739 682 634 (8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu. Případně email mpricany@mariuspedersen.cz s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. Než zavoláte do call centra, ujistěte se, zda na komunální a bionádobě máte vylepenou známku pro aktuální rok.

Anketa

Třídíte odpad?

Celkem hlasů:
1055
Hlasování začalo:
15. 3. 2018
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 5. 2019

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 12 až 8°C.

 

Nesvítí veřejné osvětlení?

Nahlaště poruchu na 800 101 109.

Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

 

 

Obsah

Informace o uložení písemností pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně úřadu

 

Oznámení o uložení zásilky dle § 10 zákona č. 318/2015 Sb.,

dle znění novely č. 456/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů    (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Úřední adresa

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Městského úřadu Pyšely, Náměstí T. G. Masaryka 4, Pyšely, PSČ: 251 67, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní doručovací schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (např. daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu.

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s jeho novelou zákonem č. 318/2015 Sb. (budoucí znění s účinností od 1. 6.2017 ve znění novely č.456/2016 Sb.), nově stanoví povinnost ohlašovny, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.

Městský úřad Pyšely není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle nebo poštovní dodací schránce (nebo také „domovní schránce“)                         výzvu k převzetí zásilky a poučení.

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na Město Pyšely, respektive Městský úřad Pyšely, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách je vyvěšena:

  • na webových stránkách města
  • ve vývěsní skříni u budovy úřadu Města Pyšely, Náměstí T.G.Masaryka č. p. 4

 

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Náměstí T. G. Masaryka 4, PSČ: 251 67 Pyšely, ohlašovna Městského úřadu Pyšely, o uložení zásilky:

• oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo v případě doručení na výše zmíněnou adresu ohlašovny v úřadovně Městského úřadu Pyšely, kontaktní telefon 323 647 218,

• oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je možno vyzvednout v úřední hodiny Městského úřadu Pyšely, v pracovních dnech vždy v pondělí a ve středu od 8:00  do 17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00  do 14:30 hodin.

• jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty,


• oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo v kanceláři Městského úřadu Pyšely pouze po dobu jeho platnosti,

• prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode   dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta,

• jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má úřední (evidenční) adresu trvalého pobytu Náměstí T. G. Masaryka 4, 

 PSČ: 251 67 Pyšely, má možnost:

  • zřídit si tzv. "doručovací adresu", na kterou mu mají být doručovány "úřední písemnosti"; tuto adresu si lze zřídit na úřadě města Pyšely  nebo na pracovišti CZECH POINT,
  • správnímu úřadu, soudu apod. při každém správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,
  • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
  • zajistit si "dosílání pošty" na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí - placená služba,
  • zřídit si u České pošty, s.p., P.O.BOX - placená služba,
  • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště - tato služba je bezplatná.

 

 S dalšími dotazy na možnosti přebírání, či přeposílání korespondence se obraťte na příslušnou doručovací (ukládací) poštu - Česká pošta, s.p., Pošta Pyšely, Náměstí T.G.Masaryka 66, 251 67 Pyšely telefon:  +420 954225167, www.ceskaposta.czAktuální seznam o uložení výzvy k převzetí zásilky občanů s trvalým pobytem na ohlašovně