Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Pyšely
městoPyšely

Zásady pro investory a developery

Pyšely se proto rozhodly zavést jasně stanovená pravidla pro investory větších projektů. Nově by se investoři měli finančním příspěvkem na potřebných výdajích města podílet. Pravidla se dotknou všech, kdo ve městě plánují stavbu s více než jednou bytovou jednotkou.

Běžný stavitel rodinného domu s jednou bytovou jednotkou se nemusí obávat, na něj se „Zásady“ nevztahují.

Proč?

Za poslední deset let vzrostl počet trvale hlášených obyvatel v Pyšelích o čtvrtinu, ze 1780 na 2230 obyvatel. Dalších několik set lidí zde bydlí nebo přijíždí na své rekreační nemovitosti. To samozřejmě přináší velký tlak na úroveň kritické infrastruktury.

Město v několika minulých letech masivně investovalo do infrastruktury. Některé projekty byly spolufinancovány z různých dotací, ale z celkové částky 207 mil. Kč bylo téměř 61 mil. Kč hrazeno z vlastních zdrojů (tj. z běžného rozpočtu a z úvěrů). Pro představu, roční rozpočet města se pohybuje kolem 38 mil. Kč (příděly z daní a daň z nemovitých věcí).

  • V letech 2015-17 proběhlo zateplení staré budovy základní školy, nová střecha, vybudování nové budovy a vybudování školního hřiště. Tím jsme zvětšili kapacitu školy na 500 dětí. Celkové náklady byly 84 mil. Kč, z toho 24 mil. Kč z vlastních zdrojů.
  • V roce 2019 byly vybudovány odborné učebny ve škole (fyzika/chemie, jazyková učebna, IT učebna, dílny, pěstovací truhlíky), celkové náklady byly 7 mil. Kč, z toho 1 mil. Kč z vlastních zdrojů.
  • V letech 2020-21 proběhla přestavba bývalého obchodního domu na mateřskou školu pro 80 dětí. Tím jsme zvýšili kapacitu školky na 151 dětí, dokonce máme třídu pro děti mladší 3 let. Celkové náklady byly 62 mil. Kč, z toho 9 mil. Kč z vlastních zdrojů.
  • V letech 2021-22 jsme vybudovali novou čističku odpadních vod s kapacitou 3500 EO (ekvivalentních obyvatel = trvale hlášených obyvatel). Celkové náklady byly 47 mil. Kč, z toho 21 mil. Kč z vlastních zdrojů. Bez této intenzifikace bychom museli úplně zastavit výstavbu nových domů.
  • Od roku 2022 probíhá výstavba chodníku na Čtyřkolské ulici, letos bude dokončen. Celkové náklady jsou cca 5 mil. Kč, celé z vlastních zdrojů.
  • Letos probíhá výstavba přivaděče pitné vody ze Želivky. Investorem je Dobrovolný svazek obcí „Přivaděč Javorník – Benešov“, jehož je město členem. Náklady pro město budou ve výši cca 5 mil. Kč. I tento přivaděč spadá do kritické infrastruktury, kde hrozilo výrazné omezení nebo zastavení nové výstavby.
  • Kromě kritické infrastruktury probíhaly další investice, rybník a náves v Zaječicích, výměna veřejného osvětlení za LED svítidla, knihovna, technické zázemí pro pracovníky v terénu, obnova techniky pro údržbu města a zeleně, apod.

Každá z těchto investic zabrala několik let příprav, projektování a shánění financí. Jen díky dnešním občanům byly tyto investice možné, ať už díky přídělů z daní na trvale hlášeného občana nebo části výnosů z vodného a stočného u investic do vodovodu a ČOV.

V minulosti bylo ve městě postaveno několik větších obytných projektů, až na výjimky se však developeři nepodíleli finančně na výstavbě infrastruktury jiné než nutné v daném projektu - liniové stavby vodovodu a kanalizace a komunikací.

Pyšely se proto rozhodly zavést jasně stanovená pravidla pro investory větších projektů. Nově by se investoři měli finančním příspěvkem na potřebných výdajích města podílet. Pravidla se dotknou všech, kdo ve městě plánují stavbu s více než jednou bytovou jednotkou.

Běžný stavitel rodinného domu s jednou bytovou jednotkou se nemusí obávat, na něj se „Zásady“ nevztahují.

Zavádění zásad pro spolupráci s investory v Pyšelích dostala na starost kancelář Frank Bold Advokáti, která má s nastavováním obdobných pravidel zkušenosti z mnoha českých měst. „Zásady formují partnerský vztah mezi městem a developery, protože společným cílem je kvalitní veřejný prostor, který funguje ve prospěch lidí, co v daném místě žijí nebo se v něm denně pohybují. Na potřebě těchto pravidel se shodují města, MMR, Asociace developerů i Svaz podnikatelů ve stavebnictví,“ přiblížil advokát Tomáš Pokorný z Frank Bold Advokáti.

Každá nová infrastruktura, ať už vedení vodovodu, nová komunikace nebo chodník, dětské hřiště, apod., však vyvolávají další náklady do budoucna – na údržbu, revize, opravy, tj. povinnost obce ze svého rozpočtu tyto náklady hradit.

Finanční prostředky od investorů budou směřovány do Fondu veřejné infrastruktury, ze kterého budou hrazeny investice do infrastruktury – komunikace, chodníky, nová kuchyně a jídelna pro základní školu, budova pro družiny a kroužky, dětská a víceúčelová hřiště, apod.

Věříme, že díky jasným a předvídatelným pravidlům nastavíme rozumnou oboustranně prospěšnou spolupráci při výstavbě nových projektů.

Vzor_plánovací smlouva _ke změně ÚP

Vzor_plánovací smlouva _ke změně ÚP _Pyšely-final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227,52 kB

Vzor_plánovací smlouva _o povolení záměru

Vzor_plánovací smlouva _o povolení záměru_Pyšely-1-final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 309,12 kB

Zásady pro investory

Zásady Pyšely-final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 258,08 kB

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nevyvezená popelnice? Nesvítí osvětlení?

Pro nevyvezenou nádobu volejte   734 414 777 
(8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. 

Nesvítící osvětlení nahlašte  na 800 101 109. Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

Partneři