Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Pyšely
městoPyšely

Jak nahlásit trestný čin bez návštěvy policejní stanice?

Jak nahlásit trestný čin?

Prioritou Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje je zlepšování dostupnosti poskytovaných služeb při plnění úkolů v oblasti veřejného pořádku a trestního řízení. Jednou z těchto oblastí je zvýšená ochrana obětí trestných činů, zejména zvlášť zranitelných obětí /nebo viz souvislosti pod článkem č. 1/

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, jako první v Policii České republiky, uvádí do pilotního projektu technické zařízení, které slouží k podání oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Takové podání lze i nadále učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Zařízení POL POINT je dalším ze způsobů jak podat nebo doplnit již podané oznámení.  

Činí-li se trestní oznámení ústně, je nutno oznamovatele vyslechnout o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem; je-li oznamovatel zároveň poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut též o tom, zda žádá, aby soud rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Výslech má být proveden tak, aby byl získán podklad pro další řízení.

Oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání lze podat prostřednictvím technického zařízení POL POINT. Toto zařízením je vybudováno na základech videokonferenčního systému.  Konkrétní komunikace je možná prostřednictvím bezobslužného zařízení, které je umístěné na označeném kontaktním místě policie, nebo přímo z místa pobytu oznamovatele, jednoduchou obsluhou vlastního zařízení (personální počítač, notebook, tablet, mobilní telefon).  Na straně policie je videokonferenční zařízení obsluhováno zkušeným policistou, který provádí zápis výslechu. Přenos výslechu je šifrován a ukládán na záznamové zřízení. 

Technické zařízení POL POINT zvyšuje ochranu obětí trestných činů. Právem obětí trestných činů je ochrana před druhotnou újmou, která nebývá způsobena trestným činem, ale může vzniknout v důsledku obavy z přístupu policie nebo negativním vnímáním samotného procesu řízení.  Kvůli strachu z odsouzení okolím nebo pro ovlivnění předsudky a mýty oběť čin často nehlásí. Takovými činy často bývají nejen znásilnění nebo jiného sexuálního útoky, ale i domácí násilí a další činy, které narušují tělesnou nebo psychickou integritu oběti. Zařízení POL POINT umožňuje provedení výslechu, aniž by oznamovatel musel vstoupit do fyzického kontaktu s policisty nebo opustit místo svého pobytu. 

Zařízení POL POINT je určeno nejen obětem trestných činů, které byly poškozeny jednáním pachatelů, ale i oznamovatelům, kteří chtějí podat jakékoliv trestní oznámení, přičemž upřednostní výhody videokonferenčního způsobu vedení výslechu.

Projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje. POL POINT nahrazuje nebo doplňuje místní pobočky policie.

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti, kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodních odděleních Policie ČR nebo v budovách obecní policie. V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa (po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu) umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit.

Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn. Naopak občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele. 
Kde jsou tato bezkontaktní místa zřízena?
Čechtice, Dobrovice, Hořesedly, Karlštejn, Kostelec nad Labem, Králův Dvůr, Křinec, Lysá nad Labem, Rožmitál pod Třemšínem, Sadská, Sázava, Týnec nad Labem, Týnec nad Sázavou, Zdice, Zruč nad Sázavou

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete  na adresehttps://youtu.be/eXBA42mj59g

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. V Pyšelích je zařízení umístěno na městském úřadě.

Tato místa jsou zřizována při obecních úřadech, kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat.

V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu.
Tato polokonaktní místa jsou zřízena:
Kamýk nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou, Křivoklát - státní hrad, Lány, Přerov nad Labem,  Sedlec-Prčice, Velvary, Mladá Boleslav, Slaný, Stochov, Roztoky, Karlovarský kraj - Lázně Kynžvart

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete na adrese:https://youtu.be/4VNvos40YFY

Třetím způsobem je komunikace z místa čistě virtuálníhotedy z libovolného technického zařízení( např. osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě.

Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače.

Chcete-li podat oznámení a připojit se do videokonferenčního systému Policie ČR ze svého zařízení, osobního počítače, zašlete na určenou e-mailovou adresu základní informaci. Obratem vám budou na váš e-mail zaslány přihlašovací údaje a stručné instrukce k připojení.

Bližší informace

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=pBLqI9Nou_o

Jak POL POINTY využívat se dozvíte v následujícím videoprůvodci.
https://www.youtube.com/watch?v=GIyheuWH2BM

Související dokumenty

Přílohy

instrukce_VDC.pdf

instrukce_VDC.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 831,78 kB
Datum vložení: 30. 11. 2022 13:14
Datum poslední aktualizace: 27. 7. 2023 10:49
Autor: Správce Webu

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nevyvezená popelnice? Nesvítí osvětlení?

Pro nevyvezenou nádobu volejte   734 414 777 
(8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. 

Nesvítící osvětlení nahlašte  na 800 101 109. Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

Partneři