Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Pyšely
městoPyšely

SDOL (Divadlo)

Stránky: www.divadlopysely.estranky.cz

Historie ochotnických spolků v Pyšelích

V naší obci má ochotnické divadlo prastarou tradici. Žije zde ještě několik pamětníků a přímých účastníků ochotnických divadelních představení. Už před rokem 1900 působil v Pyšelích ochotnický spolek "Havlíček".  Na tyto  časy vzpomíná v Pyšelské kronice v roce 1908  starosta a kronikář František Vondráček.

Na počátku dvacátého století se společenský život utěšeně v naší obci počal rozvíjet, při besedě Havlíček je zařazeno ochotnické divadlo, které účinkujícím  i obecenstvu  mnoho ušlechtilé zábavy skýtalo. Dobročinným i kulturním účelům pak, zdrojem příjmů bylo. Též humánní účely na sta korun z divadla a jiných zábav, besedou pořádaných obdržely. Bohužel v roce 1907 vše to vzalo za své. Našli se lidé, kterým toto zařízení, kterému účinkující přinášeli hmotné i mravní oběti, bylo trnem v oku a všemožně se činili, až se jim to podařilo ! Divadelní spolky se rozpadly. Karban a pitky jsou jim milejší a zdají se jim ušlechtilejší...

V roce 1910 bylo ochotnické divadlo obnoveno k radosti, pokroku a  ušlechtilé zábavy milujících. V době první světové války byla činnost divadelních spolků zastavena."  Tolik kronikář František Vondráček.

V roce 1912, kdy byla založena TJ SOKOL v Pyšelích a nebyla ještě  sokolovna, hrála se ochotnická představení v hospodě "Na Radnici", zde také sehrálo svá představení  Sdružení katolické mládeže, jejich ochotnický spolek se jmenoval "Orel". Sbor dobrovolných hasičů  měl také svůj divadelní spolek, který svá představení sehrál v hospodě u Jenšovských, byl také velmi aktivní a představení byla hojně navštěvována.

Když byla v roce 1929 postavena sokolovna, hrála se divadelní představení zde. Bylo to neuvěřitelné množství sehraných představení, od autorů našich i cizích. U většiny her byl režisérem pan Emil Dauth. Na repertoáru byly hry: Revizor, Tvrdohlavá žena, Závěť, U Bílého koníčka, Kolébka, Lucerna, Paličova dcera, Na letním bytě, Pan Johanes, Strakonický dudák, Za života do nebe, Její systém, Kouzelné střevíce, Gazdina roba, Přes padesát, Liják,  Vojnarka, Jiříkovy housle, Emigrant, Vina, Terna a mnoho dalších.

V sokolovně se hrály operetky: Perly panny Serafínky, Na sv. Annu, Na Svatém Kopečku a t.d.  Ty byly režírovány paní Ludmilou Pařízkovou a paní Hurtíkovou.

V Pyšelích bylo také divadlo v přírodě, bylo umístěno v místech, kde  je dnes nová ulice V Zátiší, oblast Na Ohradě. Hrály se zde hry za velké návštěvnosti občanů Pyšel i okolí: Jan Výrava, Lešetinský kovář, Naši furianti a další.

Po druhé světové válce se začalo v Pyšelích opět hrát ochotnické divadlo. U Jenšovských v hospodě se  hrálo ještě do roku 1955. Vzpomíná na to paní Jiřina Pařízková, která zde hrála ve hře "Paní Marjánka matka pluku" hlavní úlohu.

Dále se zde hrály ještě hry: Princezna Pampeliška, M. D. Rettigová, Ženitba, Na potoce za mlýnicí, Buď a nebo, Oblaka, Brandejsští dragouni, Lucerna atd.

Byly to krásné a veselé časy v Pyšelích, jak na tuto dobu vzpomíná další z pamětnic paní Hela Pilátová - Bártová, pan Josef Procházka nebo pan MUDr. Vladimír Rádl.

Jména některých ochotníků, jak jsou napsána na plakátech z ochotnických představení:

Rádl Antonín, Rádl Vladimír,Urbánek František, Brůna J., Podroužek J., Pařízkové Vlastimil, Josef , Karel a František,   Páša J., Šebek V., Hruška A., Wolf G., Vykoukalové, Kratochvíl R., Vondráčková, Jeřábková Máka, Smutný František, Novák J., Dlabal J., Bouša František, Boušová, Hemerová, Hurtíková, Papírníková a další, byla by jich ještě velmi dlouhá řada.

S velkou radostí vyslechli všichni příznivci divadelní kultury zprávu, že po dlouhých letech se letošního roku  sešlo několik nadšenců tohoto žánru, aby se opět v Pyšelích hrálo ochotnické divadlo TJ SOKOL Pyšely je  znovu hlavním zřizovatelem ochotnického spolku v Pyšelích. Děkujeme všem  ochotníkům a přejeme jim hodně úspěchů  v této činnosti.

Zdena Srnská

Kontakt

Městský úřad Pyšely
Tel.: 323 647 218
E-mail: urad@pysely.cz

Starostka
Ing. Štěpánka Bednářová
e-mail: starosta@pysely.cz
tel.: 721 933 878

Více zde

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nevyvezená popelnice? Nesvítí osvětlení?

Pro nevyvezenou nádobu volejte   734 414 777 
(8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po dni svozu s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. 

Nesvítící osvětlení nahlašte  na 800 101 109. Budete potřebovat číslo lampy nebo adresu.

Partneři